Kontrast: Kontrast domyślny Kontrast czarno-biały Kontrast czarno-żółty Kontrast żółto-czarny
Czcionka: Ustawienie domyślnego rozmiaru czcionki Ustawienie powiększonego rozmiaru czcionki Ustawienie największego rozmiaru czcionki
  • :
  • :

 

01.06.2017 

Zmiana siedziby PZZOZ


Dyrekcja Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej informuje, iż zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XVI/164/2016 Rady Powiatu Bedzińskiego z dnia 25 lutego 2016 r.

z dniem 01.06.2017 r.

nastąpiła zmiana siedziby PZZOZ z dotychczasowej:

ul. Małachowskiego 12, 42-500 Będzin

na:

ul. Szpitalna 40, 41-250 Czeladź.