Kontrast: Kontrast domyślny Kontrast czarno-biały Kontrast czarno-żółty Kontrast żółto-czarny
Czcionka: Ustawienie domyślnego rozmiaru czcionki Ustawienie powiększonego rozmiaru czcionki Ustawienie największego rozmiaru czcionki
  • :
  • :

 

05.05.2017r. 

 

KOMUNIKAT ws. Oddziału Noworodkowego oraz Bloku Porodowego


Dyrekcja Powiatowego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej informuje, iż

 

do dnia 30.06.2017 w oparciu o zgodę Dyrektora ŚOW NFZ w Katowicach oraz zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nastepuje przerwa w udzielaniu świadczeń oraz czasowe zaprzestanie działaności Oddziału Noworodków i Wczesniaków oraz Bloku porodowego.