Kontrast: Kontrast domyślny Kontrast czarno-biały Kontrast czarno-żółty Kontrast żółto-czarny
Czcionka: Ustawienie domyślnego rozmiaru czcionki Ustawienie powiększonego rozmiaru czcionki Ustawienie największego rozmiaru czcionki
  • :
  • :

30.03.2017r. 

 

KOMUNIKAT ws. Poradni Rehabilitacyjnej


Dyrekcja Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej informuje, iż zgodnie z podjętą  Uchwałą Nr XXVI/265/2017 Rady Powiatu Bedzińskiego
z dnia 16 lutego 2017 r.

z dniem 03.04.2017 r.

nastąpi zmiana lokalizacji

Poradni Rehabilitacyjnej

z dotychczasowej:

ul. Szpitalna 40, 41-250 Czeladź.

na:

ul. Małachowskiego 12, 42-500 Będzin