Kontrast: Kontrast domyślny Kontrast czarno-biały Kontrast czarno-żółty Kontrast żółto-czarny
Czcionka: Ustawienie domyślnego rozmiaru czcionki Ustawienie powiększonego rozmiaru czcionki Ustawienie największego rozmiaru czcionki
  • :
  • :

 


POWIATOWY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZAPYTANIA OFERTOWE


Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Zaproszenie Wyjaśnienia i modyfikacja Wybór i unieważnienie

Zaproszenie do składania ofert na dostawę oprogramowania biurowego dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej.

            Zaproszenie   Wyjaśnienia i modyfikacja   Wybór i unieważnienie

Zaproszenie do składania ofert na dostawę do siedziby Zamawiającego samochodu osobowo-dostawczego o ładowności do 3,5t

Zaproszenie Wyjaśnienia i modyfikacja Wybór i unieważnienie

Zaproszenie do składania ofert na zakup komputera przenośnego dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Zaproszenie Wyjaśnienia i modyfikacja Wybór i unieważnienie

Zaproszenie do składania ofert na zakup komputera przenośnego dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Zaproszenie Wyjaśnienia i modyfikacja Wybór i unieważnienie

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu medycznego dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Zaproszenie Wyjaśnienia i modyfikacja Wybór i unieważnienie

 

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Zaproszenie Wyjaśnienia i modyfikacja Wybór i unieważnienie

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi w związku z prowadzonym postępowaniem na wykonanie świadczeń zdrowotnych zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie świadczeń w postaci udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom PZZOZ w okresie od 1.04.2018r. do 30.06.2021r. w następujących zakresach:

Zapytanie ofertowe 1 -  Wykonanie badań obrazowych: Scyntygrafia, PET

 Zaproszenie  Wyjaśnienia i modyfikacja   Wybór i unieważnienie

Zapytanie ofertowe 2 -  Udzielanie porad onkologicznych w ramach diagnostyki i leczenia onkologicznego DILO

Zaproszenie Wyjaśnienia i modyfikacja Wybór i unieważnienie

Zapytanie ofertowe 3 -  Świadczenie usług stomatologicznych dla pacjentów hospitalizowanych w PZZOZ

          Zaproszenie Wyjaśnienia i modyfikacja Wybór i unieważnienie

Zapytanie ofertowe 4 -  Konsultacje pulmomnologiczne dla pacjentów hospitalizowanych w PZZOZ

          Zaproszenie Wyjaśnienia i modyfikacja Wybór i unieważnienie

Zapytanie ofertowe 5 -  Ocena preparatów cytologicznych w ramach Programu Profilaktyki Raka Szyjki macicy oraz ocena pozostałych preparatów cytologii ginekologicznej

          Zaproszenie Wyjaśnienia i modyfikacja Wybór i unieważnienie

Zapytanie ofertowe 6 -  Wykonanie biopsji cienkoigłowej tarczycy jednej zmiany ogniskowej BAC z użyciem techniki obrazowej z jednym badaniem cytologicznym

          Zaproszenie  Wyjaśnienia i modyfikacja Wybór i unieważnienie