Kontrast: Kontrast domyślny Kontrast czarno-biały Kontrast czarno-żółty Kontrast żółto-czarny
Czcionka: Ustawienie domyślnego rozmiaru czcionki Ustawienie powiększonego rozmiaru czcionki Ustawienie największego rozmiaru czcionki
  • :
  • :

 


POWIATOWY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

ADMINISTRACJA SZPITALA


INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Karolina Pańkowska
tel. 265-16-44 wew. 283
 

PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. ADMINISTRACJI DANYMI

Marcin Machura

tel. 265-16-44 wew. 233

 

PEŁNOMOCNIK DYREKTORA

DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Iwona Nowak
tel. 265-16-44 wew. 283

 

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Główny Księgowy
tel. centr. 265-16-44 wew. 360

Sekcja ds. finansowo-księgowych
tel. centr. 265-16-44 wew. 292
ksiegowosc@pzzoz.bedzin.pl
finanse@pzzoz.bedzin.pl

Sekcja ds. inwentarzowych
tel. centr. 265-16-44 wew. 248
w.samolej@pzzoz.bedzin.pl

Kasa
tel. centr. 265-16-44 wew. 266

 

DZIAŁ PŁAC

Kierownik
tel. centr. 265-16-44 wew. 269
e.gil@pzzoz.bedzin.pl

Dział Płac
rachuba@pzzoz.bedzin.pl

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Kierownik
tel. centr. 265-16-44 wew. 207
g.pacak@pzzoz.bedzin.pl

Z-ca Kierownika
a.barska@pzzoz.bedzin.pl

Zamówienia publiczne
przetargi@pzzoz.bedzin.pl

 

DZIAŁ KONTROLINGU
I ANALIZ EKONOMICZNYCH

Kierownik:
tel. centr. 267-16-44 wew. 277
p.wisniewski@pzzoz.bedzin.pl

 Dział Kontrolingu i Analiz Ekonomicznych:
m.lata@pzzoz.bedzin.pl

a.omirska@pzzoz.bedzin.pl
k.czaj@pzzoz.bedzin.pl

 

DZIAŁ INFORMATYKI

Informatycy
a.pietka@pzzoz.bedzin.pl
 
d.nikodem@pzzoz.bedzin.pl
m.zub@pzzoz.bedzin.pl
 
tel. centr. 265-16-44 wew.210 - Czeladź
tel. centr. 265-16-44 wew.278 - Czeladź

DZIAŁ KONTRAKTOWANIA,
WERYFIKACJI ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH
I STATYSTYKI MEDYCZNEJ

Kierownik
tel. centr. 267-16-44 wew. 308

Kontraktowanie
kontraktowanie@pzzoz.bedzin.pl

Statystyka
Będzin tel. 267-30-11 wew. 125
Czeladź tel. 265-16-44 wew. 268
statystyka@pzzoz.bedzin.pl

 

DZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH I ORGANIZACYJNYCH

Kierownik
tel. centr. 265-16-44 wew. 304
m.wisniewska@pzzoz.bedzin.pl

Z-ca Kierownika
tel. centr. 265-16-44 wew. 304
a.machura@pzzoz.bedzin.pl

sprawy pracownicze
tel. centr. 265-16-44 wew. 273, 338
kadry@pzzoz.bedzin.pl
z.karolczyk@pzzoz.bedzin.pl

sprawy organizacyjne
tel. centr. 265-16-44 wew. 283
organizacyjny@pzzoz.bedzin.pl

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH

Zespół Radców
 tel. centr. 265-16-44 wew.202
m.wisniewska@pzzoz.bedzin.pl

tel. centr. 265-16-44 wew.366
m.maciaga@pzzoz.bedzin.pl

 

SŁUŻBY BHP

Łukasz Chanak
tel. centr. 265-16-44 wew. 236
l.chanak@pzzoz.bedzin.pl

 

 

INSPEKTOR DS. OBRONNYCH

Gabriela Rybicka
g.rybicka@pzzoz.bedzin.pl

 

INSPEKTOR DS. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJDZIAŁ ADMINISTRACJI

Kierownik
tel. centr. 265-16-44 wew. 293
administracja@pzzoz.bedzin.pl

Magazyny
tel. centr. 265-16-44 wew. 254
magazyn.czeladz@pzzoz.bedzin.pl

Transport, ksero
tel. centr. 265-16-44 wew. 256
k.koziel@pzzoz.bedzin.pl

Archiwum
tel. centr. 265-16-44 wew. 233
archiwum@pzzoz.bedzin.pl

Centrala
tel. centr. 265-16-44 wew. 200, 221

Portiernia
tel. centr. 265-16-44 wew. 204

 

DZIAŁ TECHNICZNY

Kierownik
tel. centr. 265-16-44 wew. 209
l.swiatek@pzzoz.bedzin.pl

Warsztat
tel. centr. 265-16-44 wew. 211

Kotłownia
tel. centr. 265-16-44 wew.212

 Będzin
tel. centr. 267-30-11 wew. 120
m.mucha@pzzoz.bedzin.pl