Kontrast: Kontrast domyślny Kontrast czarno-biały Kontrast czarno-żółty Kontrast żółto-czarny
Czcionka: Ustawienie domyślnego rozmiaru czcionki Ustawienie powiększonego rozmiaru czcionki Ustawienie największego rozmiaru czcionki
  • :
  • :

POWIATOWY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

APTEKA SZPITALNA


Telefony:

tel. centr.  (32) 267-71-14  wew. 506,507

kierownik apteki wew. 506

apteka  wew. 507

Usytuowanie: Będzin, ul. Małachowskiego 12 - główny budynek szpitala.

Kierownik apteki: dr n. farm. Monika Olczyk


Apteka Szpitalna świadczy usługi farmaceutyczne w oparciu o obowiązujące Prawo Farmaceutyczne oraz wytyczne Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej i Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Apteka szpitalna

Apteka Szpitalna realizuje następujące zadania:

  • Apteka Szpitalna zabezpiecza w produkty lecznicze, wyroby medyczne i materiały opatrunkowe wszystkie jednostki organizacyjne szpitala powiatowego o zróżnicowanym, wieloprofilowym charakterze lecznictwa.
  • Udziela informacji o lekach i wyrobach medycznych.
  • Nadzoruje wykonanie decyzji dotyczących wstrzymania lub wycofania z obrotu produktów leczniczych.
  • Wykwalifikowani pracownicy Apteki Szpitalnej czuwają nad prawidłowością i ciągłością dostaw leków, sprzętu medycznego i środków do dezynfekcji, aby w oddziałach Szpitala i poradniach mogły być udzielane pacjentom świadczenia medyczne najwyższej jakości.

Apteka bierze także  udział w racjonalizowaniu farmakoterapii poprzez uczestnictwo w posiedzeniach Komitetu Terapeutycznego i udział w przygotowywaniu i aktualizacji Receptariusza Szpitalnego, a także bierze współudział w prowadzeniu gospodarowania lekami poprzez informację o lekach przekazywanych fachowemu personelowi Szpitala. Apteka uczestniczy w badaniach klinicznych oraz prowadzi ewidencję i dokumentację tych badań.

Apteka prowadzi także praktyki wakacyjne dla studentów IV roku Wydziału Farmaceutycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.