Kontrast: Kontrast domyślny Kontrast czarno-biały Kontrast czarno-żółty Kontrast żółto-czarny
Czcionka: Ustawienie domyślnego rozmiaru czcionki Ustawienie powiększonego rozmiaru czcionki Ustawienie największego rozmiaru czcionki
  • :
  • :


POWIATOWY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

INFORMACJE


Pacjent kierowany przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

do Poradni Specjalistycznej powinien posiadać:

 

  • skierowanie,

  • informacje o dotychczasowym leczeniu wraz z wykazem stosowanych leków,

  • badania diagnostyczne (radiologiczne i laboratoryjne) potwierdzające rozpoznanie choroby.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2008.81.484 z późn. zm.).