Kontrast: Kontrast domyślny Kontrast czarno-biały Kontrast czarno-żółty Kontrast żółto-czarny
Czcionka: Ustawienie domyślnego rozmiaru czcionki Ustawienie powiększonego rozmiaru czcionki Ustawienie największego rozmiaru czcionki
  • :
  • :

POWIATOWY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

KONKURSY OFERT


Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie ortopedii i traumatologi narządu ruchu przez lekarza specjalistę

Zaproszenie SWKO z załącznikami Wyjaśnienia i modyfikacje Wybór i unieważnienie Odwołania

 

Konkurs ofert K/2/DSPO/2017 poprzedzający zawarcie umowy  na całodobowe udzielanie w dwóch lokalizacjach świadczeń zdrowotnych w zakresie badań RTG dla pacjentów PZZOZ.

Zaproszenie SWKO z załącznikami Wyjaśnienia i modyfikacje Wybór i unieważnienie Odwołania

 

Konkurs ofert nr 1/KO/2016 o Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki obrazowej dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Zaproszenie   SWKO z załącznikami Wyjaśnienia i modyfikacja Wybór i unieważnienie Odwołania