Kontrast: Kontrast domyślny Kontrast czarno-biały Kontrast czarno-żółty Kontrast żółto-czarny
Czcionka: Ustawienie domyślnego rozmiaru czcionki Ustawienie powiększonego rozmiaru czcionki Ustawienie największego rozmiaru czcionki
  • :
  • :

01.01.2015r.

 

Elektroniczna rejestracja

Internetowa Platforma Usług Publicznych "e-szpital"


"Nowoczesny szpital dla twojej wygody"

Główny cel projektu e-szpital:

Głównym celem projektu jest rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozwój elektronicznych usług publicznych w Powiatowym Zespole Zakładów opieki Zdrowotnej w Będzinie, w tym rozwój infrastruktury łączności elektronicznej, technologi informacyjnych oraz komunikacyjnych, co spowoduje znaczące podniesienie jakości świadczonych usług oraz usprawnienie obsługi pacjenta i zarządzania jednostką.

KORZYŚCI:

  • Zapewnienie pacjentom Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie dostępu przez internet do własnych danych medycznych (historia choroby, karty informacyjnej, wyników badań).
  • Znacząa poprawa efektywności pracy personelu medycznego poprzez lepsze zarządzanie czasem i zadaniami.
  • Znacząca poprawa jakości obsługi pacjenta poprzez dostęp do dokumentacji z dowolnej lokalizacji (dom, praca) bez konieczności wizyty w jednostce.
  • Znacząca poprawa ochrony danych wrażliwych przetwarzanych w systemach medycznych poprzez wdrożenie systemów ochrony na styku z siecią publiczną, modernizacji pomieszczeń serwerowni oraz mechanizmów realizacji kopii zapasowych i odtwarzania danych.
  • Znaczące podniesienie niezawodności systemów informatycznych poprzez zastosowanie nowoczesnych technologi oraz mechanizmów pracy redundantnej.
  • Znaczące podniesienie poziomu informatyzacji jednostki.